תנאי שימוש באתר לאבנסט

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.lovenest.wbi.co.il. לאבנסט מברכת אותך על שבחרת להשתמש באתר ומקווה שהשימוש בו עונה על ציפיותיך. האתר נקרא בתנאי שימוש אלה "האתר" או בשמו לאבנסט. האתר מנוהל ומופעל על-ידי קבוצת מרקדו בע"מ.

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. בחלק מהמדורים באתר – יימצאו תנאי שימוש נוספים או הסכמים מקוונים, המתייחסים במפורט לאותו מדור או אתר. השימוש במדורים או האתרים הללו, כפוף הן לתנאי שימוש כלליים אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.תנאי השימוש באתר מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

קבוצת מרקדו בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן: החברה) רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד.

אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.החברה ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר, החברה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך.אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר החברה אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.אתה תפצה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.צימרים, מידע מסחרי, פרסומות ומודעותהאתר לאבנסט כולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים ו/או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שרותים/ להציע להשכרה צימרים או חדרים. מידע כאמור יכול שיהיה בטקסט, בתמונות, בקול או במולטימדיה.

על אף העובדה שלאבנסט עושה כמיטב יכולתה לבדוק את אמיתות המידע והפרסומים השונים המופיעים באתר לאבנסט לא תישא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי, מידע על צימרים וחדרים, פרסומות ומודעות שיפורסמו באתר . האחריות היחידה לתוכן המודעות והמידע המסחרי והצימרים חלה על המפרסמים. פרסום מידע מסחרי, צימרים, פרסומות או מודעות באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה/ להשתמש בצימרים או חדרים המוצעים להשכרה. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר לאבנסט תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.

לאבנסט אינה צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן. לצד חלק מן הפרסומים באתר לאבנסט עשויים להופיע קישורים שונים למידע בנושאים מגוונים. אין לראות בקישורים אלו ובמידע משום המלצה מצידה של לאבנסט לקניית נכסים או שירותים או השכרתם ובכל מקרה אין הקישורים או המידע מהווים תחליף מכל סוג שהוא לבדיקה על-ידי הגולש או כל גורם מוסמך אחר, לפי העניין.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו.

73 Responses

 1. Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So good to search out someone with some authentic thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this web site is one thing that's needed on the web, someone with a little bit originality. useful job for bringing one thing new to the web!

 2. I have been browsing on-line more than 3 hours lately, but I by no means found any interesting article like yours. It?¦s beautiful value enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content material as you did, the net shall be a lot more useful than ever before.

 3. What Is Potent Stream? Potent Stream is a male health formula that helps to maintain healthy urinary and prostate health by killing off all the toxins in the body

 4. Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful information specifically the last part 🙂 I care for such info much. I was seeking this particular information for a long time. Thank you and good luck.

 5. Thank you for some other informative web site. Where else could I get that kind of information written in such an ideal method? I have a mission that I'm simply now operating on, and I have been at the look out for such information.

 6. magnificent points altogether, you just gained a new reader. What would you suggest in regards to your post that you made some days ago? Any positive?

 7. Java Burn is the world’s first and only 100 safe and proprietary formula designed to boost the speed and efficiency of your metabolism by mixing with the natural ingredients in coffee.

 8. Hello there, simply become aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m going to watch out for brussels. I will appreciate in the event you proceed this in future. Lots of other people will be benefited out of your writing. Cheers!

 9. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is fantastic blog. A fantastic read. I'll certainly be back.

 10. We are a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your web site provided us with useful info to paintings on. You've performed a formidable process and our whole group will be grateful to you.

 11. You made some first rate factors there. I seemed on the web for the difficulty and located most individuals will go along with along with your website.

 12. Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 13. This web page is mostly a walk-by for the entire info you needed about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and also you’ll positively uncover it.

 14. I liked up to you will receive performed right here. The cartoon is tasteful, your authored material stylish. however, you command get bought an edginess over that you want be turning in the following. ill indisputably come more beforehand once more since precisely the same nearly very often inside case you defend this increase.

 15. I haven¦t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 16. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too excellent. I really like what you've acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is really a great web site.

 17. I've been browsing on-line greater than 3 hours these days, but I never discovered any fascinating article like yours. It is lovely price sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the web will probably be a lot more helpful than ever before.

 18. Hi there, simply changed into alert to your weblog via Google, and located that it's really informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful in case you continue this in future. Many folks shall be benefited from your writing. Cheers!

 19. hey there and thank you for your information – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical points using this website, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again soon..

 20. My spouse and i got now happy Raymond managed to complete his preliminary research through the entire precious recommendations he was given while using the web site. It's not at all simplistic to just possibly be releasing tips and tricks that many people might have been trying to sell. So we fully grasp we have got you to give thanks to for that. The explanations you made, the straightforward website navigation, the friendships you aid to instill – it's most excellent, and it is making our son in addition to our family reckon that the article is awesome, which is quite vital. Thank you for all the pieces!

 21. What is CogniCare Pro? CogniCare Pro is 100 natural and safe to take a cognitive support supplement that helps boost your memory power. This supplement works greatly for anyone of any age and without side effects

 22. What is Lottery Defeater Software? Lottery Defeater Software is a plug-and-play Lottery Winning Software that is fully automated. Kenneth created the Lottery Defeater software. Every time someone plays the lottery, it increases their odds of winning by around 98.

 23. What Is LeanBiome?LeanBiome is a natural weight loss supplement that reverses bacterial imbalance in your gut microbiome with the help of nine science-backed lean bacteria species with Greenselect Phytosome, a caffeine-free green tea extract crafted with patented

 24. What is ProvaDent? ProvaDent is a cutting-edge dental support supplement crafted by Adem Naturals. It integrates the BioFresh™ Clean Complex and a sophisticated oral probiotic complex to rejuvenate the oral microbiome.

 25. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it's driving me crazy so any support is very much appreciated.

 26. Aw, this was a very nice post. In thought I would like to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make an excellent article… but what can I say… I procrastinate alot and not at all appear to get something done.

 27. Great – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 28. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it'll improve the value of my web site 🙂

 29. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Safari. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I'd post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem solved soon. Kudos

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הירשמו עכשיו לדיוור החודשי שלנו וקבלו טיפים שווים לרענון הרומנטיקה והתשוקה בזוגיות!

כל חודש נשלח אליכם מידע חדש וחם מהתנור: רעיונות לדייטים ספונטניים, הצעות לחוויות חדשות לזוג, ועוד עצות מרעננות לזוגיות שלך.

אל תוותרו על קצת פיקנטיות בחיים!
הרשמו עוד היום לדיוור ללא עלות >>